Bałtów otwiera przestrzeń spacerową

Położenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego zawsze było ogromnym atutem tego miejsca. W dzisiejszej rzeczywistości, gdzie dystans społeczny jest wyznacznikiem bezpieczeństwa, rozległe tereny spacerowe Bałtowa stają się wymarzoną przestrzenią do wypoczynku.

Największe piętno na walorach turystyczno – przyrodniczych gminy Bałtów odcisnęła pracowita rzeka Kamienna. To jej urokliwy przełom ostatecznie ukształtował rzeźbę terenu.

Wokół kusi wspaniała przyroda dwóch rezerwatów „Ulów” i „Modrzewie” oraz szereg pomników przyrody ożywionej i nieożywionej z najprawdziwszymi jaskiniami włącznie. Imponujące różnice wysokości między dnem doliny a otaczającymi ją wzniesieniami, głębokie wąwozy lessowe, w których odsłaniają się jurajskie „skarby”, wapienne ostańce skalne i świetliste dąbrowy tworzą niepowtarzalny urok bałtowskiego krajobrazu.

Wykorzystując walory przyrodnicze i ukształtowanie terenu Bałtów oferuje możliwość uprawiania wielu aktywności sportowych począwszy od ścieżek spacerowych i nordic walking, przez spływy kajakowe, trasy rowerowe, jazdę konną aż po wspinaczkę skałkową. 👨‍👩‍👧‍👦🏇😊

CO MOGĘ ZWIEDZIĆ W BAŁTOWIE OD 1 MAJA?

  • Przyrodnicze ścieżki spacerowe
  • JuraPark – spacer ścieżką edukacyjną wśród dinozaurów
  • Zwierzyniec Dolny – spacer wśród zwierząt
  • Polska w Miniaturze – spacer z historią w tle

Więcej na https://juraparkbaltow.pl/2020/04/29/odwiedz-baltow-spacerowo-od-1-maja/