TRASY PIESZE WOKÓŁ BAŁTOWA

Jeżeli wyznajesz zasadę, że świat najlepiej poznawać na własnych nogach zapraszamy na trasy piesze krajobrazowe. Oferujemy dwa typy tras do uprawiania turystyki pieszej: trasy nordic walking oraz trasy krajoznawcze. Pierwsze wykorzystują odcinki chodników, ścieżek rowerowych lub lokalnych dróg o równej nawierzchni do bezpiecznych spacerów, drugie sprowadzają na malownicze, lokalne ścieżki, pagórkowate wertepy oraz leśne drogi, które rzucają śmiałkom i odkrywcom prawdziwe wyzwanie. Sprawdź!