Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych – Szwajcaria Bałtowska 2022

Już po raz czwarty na terenie Szwajcarii Bałtowskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, jakim są Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Narciarstwo Alpejskie.
Zawody narciarstwa zjazdowego odbędą się w 4 kategoriach wiekowych:

I kategoria: 8 – 11 lat,

II kategoria:  12 – 15 lat,

III kategoria: 16- 21 lat,

IV kategoria: 22 lata i powyżej.

Harmonogram wydarzenia:

9:00 – 9:45 – przyjazd i rejestracja ekip (Bałtowski Zapiecek, od strony wyciągu krzesełkowego)

  • 9:45 – 10:00 – odprawa trenerów
  • 10:00 – 10:30 – Ceremonia Otwarcia
  • 10:30 – 11:00 – trening
  • 11:00 – 12:00 – preeliminacje
  • 12:00 – 13:00 – przerwa
  • 13:00 – 14:30 – finały
  • 14:30 dekoracje i Ceremonia Zakończenia* program może ulec modyfikacji w zależności od zgłoszeń zawodników i warunków atmosferycznych i obostrzeń.

Celem wydarzenia jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie sprawności fizycznej oraz tworzenie pozytywnych cech osobowości Zawodników Olimpiad Specjalnych, podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów w klubach oraz rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim, integracja ze społeczeństwem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

Honorowym Patronatem wydarzenia jest Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.

Organizatorzy, współorganizatorzy oraz lokalne instytucje wspierające:

Klub Olimpiad Specjalnych „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska,

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie,

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”,

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA”,

Szkoła Narciarska AMIGO-SKI,

Bałtowski Kompleks Turystyczny.

Sponsorzy:

Sponsor PLATYNOWY:
Mas-Pol Kielce,
Domowa Spiżarnia – Studio Kulinarne,
Maria – Kompleks Domów Wypoczynkowych Zakopane,
Vigo – Live Good.
Partnerzy medialni:
TVP3 Kielce,
Radio Kielce,
Echo Dnia Świętokrzyskie,
Telewizja Świętokrzyska.
Lokalni partnerzy medialni:
Gazeta Ostrowiecka,
OstrowiecNews.pl,
Lokalna.TV,
Radio Ostrowiec,
Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM.
Instytucje wspierające:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
SWIETOKRZYSKIE,

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych – Szwajcaria Bałtowska 2022